Skip to content

RENT Millingtonia

25.00

RENT 1 NÄDAL (FIXED CHARGE)- 25 EUR

TAGATIS RAHA (BOOKING PRICE)-75 EUR.

KUIDAS TAGASTADA ?  

  1. SmartPostiga. Minu andmed: 58111972, Viimsi Kaubanduskeskus. Hind – 2.59€. Paki saatekulu tuleb ise tasuda.
  2. Omniva. Minu andmed: 58111972, Viimsi Kaubanduskesus. Hind – 2.95€. Paki saatekulu tuleb ise tasuda.

The Millingtonia bridal hairvine is a handcrafted, beautifully balanced piece and designed for the modern romantic seeking a subtle yet detailed comb to finish her wedding day look.

-Measurements L 32cm  W 6cm (This design can be made in any length you require, contact us for more info)

-Pearls, zirconia crystals,Toho seed  beads, Tarnish resistant Silver plated jewellery wire.

-Designed & made in the Estonia, Tallinn

INFOT KÄTTESAAMISEKS EESTI KEELES PALUN VÕTKE MINUGA ÜHENDUST MEILI TEEL HTTPS://MERMAIDSECRET.EE/CONTACT

Out of stock

Category:

RENT 1 NÄDAL (FIXED CHARGE)- 25 EUR

TAGATIS RAHA (BOOKING PRICE)-75 EUR

KUIDAS TAGASTADA ?  

  1. SmartPostiga. Minu andmed: 58111972, Viimsi Kaubanduskeskus. Hind – 2.59€. Paki saatekulu tuleb ise tasuda.
  2. Omniva. Minu andmed: 58111972, Viimsi Kaubanduskesus. Hind – 2.95€. Paki saatekulu tuleb ise tasuda.

Mermaid Secret rendileping

Rendileandja:
Nimi: Resell Pilet OÜ. Reg.code 14797700, Kullassepa 13 Tallinn, Estonia Konakt: 58111972

Rentnik:
Isik, kes sõlmis lepingu

DEFINITSIOONID

1.1. Rendileandja – Resell Pilet OÜ. Reg.code 14797700, Kullassepa 13 Tallinn, Estonia. Konakt: 58111972 1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;

1.5. Objekt – Lepingu alusel renditav juuksekanistus, juukseklamber, juuksenõel, juukseehe või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

Renditingimused:
1. Rendi algus. Rentimise aeg algab juukseehe rentnikule üleandmisest.
2. Juukseehe loovutamine rentnikule. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise väljarentimise hetkel objektil teadaolevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.
3. Rent sisaldab juukseehe lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud Ehete hooldus meelespeas toodud reeglitest ja soovitustest.
4. Rent ei sisalda juukseehe mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.
5. Kahjude hüvitamine. Punktis 4 loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:
a) Juukekaunistus on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 75 eurot.
6. Juukseehe tagastamine. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 24:00 originaal pakkis. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.
Rendileandja ei vastuta rentniku nõuetevastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral!

Juukseehe rendilepingu lisa nr 1

EHETE HOOLDUS MEELESPEA!

Mermaid secret hõbedast ehted rõõmustavad teid läbi pikkade aastate, meenutades hetki, inimesi ja tundeid meie sees. Palun olge väga hoolikud nendega, sest juuksekaunistused on õrnad ja võivad deformeeruda füüsilise surve või venituse tagajärjel. !!Kõige olulisem reegel- kodukeemia, parfüümid, kosmeetika, kreemid ja juuksehooldustooted, niiskus, vesi võivad ehete loomulikule oksüdeerimisprotsessile kaasa aidata ning nende särava pinna tuhmiks muuta.

HEAD KASUTAMIST!